บล๊อกเชนกับวงการทรัพย์สินทางปัญญา
0
การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน
1

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน การวิเคราะห์นี้ทําการคัดเลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อก เชน ...

0
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์
1

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

0
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน
1

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน ...

0
เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ
1

เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นถูกพัฒนาและใช้ในหลายรูปแบบ ดังเช่น บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด ร่วมกับ ...

0
เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ
1

เทคโนโลยีบล็อกเชนเริ่มมีการนํามาใช้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ดังเช่น การรวมตัวกัน ของธนาคาร 14 แห่ง ...

0
การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน
0

การศึกษาลักษณะการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชน การศึกษาลักษณะการยื่นจดเพื่อขอรับความคุ้มครองในการประดิษฐ์ของ แต่ละผู้ยื่นในเชิงการยื่นจดในแต่ละประเทศ ...

0
บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก
0

บริษัทยักษ์ใหญ่10อันดับแรกมีการยื่นจดสิทธิบัตรบล๊อกเชนเยอะมาก บริษัทยักษ์ใหญ่ 10 อันดับแรกที่มีการยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบนระบบ ...

0
โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี
0

โปรไฟล์นวัตกรรมของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี การศึกษาโปรไฟล์นวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้มีการศึกษาภาพรวมเทคโนโลยีที่ มีการยื่นจดสิทธิบัตร ...

0
ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน
0

ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชน ธุรกิจระดับต้นน้ำของเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้น เริ่มจากการพัฒนาซอฟท์แวร์ สําหรับรันระบบบล็อกเชน ควบคู่กับการ พัฒนาฮาร์ดแวร์ ...

0
แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน
0

แผนที่สิทธิบัตรของเทคโนโลยีบล็อกเชน แผนที่สิทธิบัตร (patent landscape) คือ แบบจําลองแผนภาพ (graphical model) ที่ ...

0
บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้
0

บล็อกเชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ...

0
บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
0

บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต บล็อกเชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทาง เศรษฐกิจมากมาย ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0