ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

 

ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง โลโก้ สี นามบัตร บรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน ชุดพนักงาน อัธยาศัยของ
พนักงานวิธีการรับโทรศัพท์ ทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการติดต่อล้วนมีผลต่อแบรนด์ทั้งสิ้น ดังนั้น
แบรนด์จึงหมายถึงทุกจุดสัมผัส ทุกความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ด้วยเหตุนี้ ทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ได้
เริ่มต้นจากผู้บริหารพนักงานทุกคน ในทุกแผนกตั้งแต่ฝ่ายผลิตไปจนถึงพนักงานขาย ล้วนมีส่วนช่วยในการสื่อสารภาพ
ลักษณ์ของแบรนด์ไปสู่ผู้บริโภคได้ทั้งสิ้นแบรนด์ Starbuck ไม่ได้เกิดจากการทุ่มโฆษณาผ่านสื่อ แต่เกิดจาก
ประสบการณ์เชิงบวกที่ลูกค้าได้รับ
ทั้งจากผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและการบริการที่เป็นกันเองของพนักงาน พัฒนาเป็นความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในที่สุด
แบรนด์จะโดดเด่นได้ ต้องมีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ที่ลูกค้าจดจำได้ จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือ
การวางตำแหน่งที่ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า ในโลกที่เต็มไปด้วย
โฆษณาของสินค้าต่างๆมากมาย แบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ มีโอกาสจะแข่งขันกับคู่แข่งยักษ์ใหญ่ได้ โดยการพัฒนาแบรนด์
ให้มีการนำเสนอจุดขายที่มีเอกลักษณ์ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ประกอบกับต้องทำการสื่อสารอย่างจริงจัง แตกต่าง และ
สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมีตัวตนให้กับแบรนด์ หลังจากนั้น ยังต้องคอยดูแล เสริมสร้าง และเติมแต่งความเหมาะสมให
แบรนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืน
CR ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

We will be happy to hear your thoughts

   ทิ้งคำตอบไว้

   Enable registration in settings - general
   Compare items
   • รวม (0)
   เปรียบเทียบ
   0