ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?
1.ผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่มีใครจ้าง คิดเองทำเอง
2.ผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่นที่ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง
3.ผู้รวบรวมงานของผู้อื่นโดยได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง
4.ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างที่ไม่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
5.นายจ้างที่มีข้อกำหนดในสัญญาว่าให้นายจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
6.ผู้ว่าจ้างที่จ้างคนอื่นสร้างสรร์คผลงานจ้างทำของ
7.หน่วยงานราชการที่ออกคำสั่งหรือจ้างให้ข้าราชการหรือลูกจ้างสร้างสรร์คงาน
8.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์ จากผู้สร้างสรร์คหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม
9.ผู้รับโอนลิขสิทธิ์จากพินัยกรรมหรือมรดก

We will be happy to hear your thoughts

   ทิ้งคำตอบไว้

   Enable registration in settings - general
   Compare items
   • รวม (0)
   เปรียบเทียบ
   0