โอนสิทธิ
0
การจดเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?
0

การจดทะเบียนเครื่องหมายค้าเองกับการซื้อเครื่องหมายการค้าที่จดผ่านแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร? ข้อดีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอง ...

0
เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
0

  เงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในการพิจารณาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีข้อที่ต้องระวังดังนี้ จะต้องระบุด้วยว่า ...

0
การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า
0

  การโอนสิทธิจากการขายทอดตลาดเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นลูกหนี้ และศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงาน ...

0
การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก
0

  การโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าโดยการรับมรดก กรณีนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้ คือ 1.กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ตายทำพินัยกรรมหรือมีผู้จัดการมรดก ...

0
การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า
0

  การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอนเครื่องหมายการค้า เป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยความสมัครใจของทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ...

0
การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือ
0

  การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือ 1.การโอนสิทธิด้วยความสมัครใจของผู้โอนและผู้รับโอน 2.การโอนสิทธิโดยการรับมรดก ...

0
การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า
0

  การโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น มีได้ทั้งที่ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0