Community, Directory list

ขายดี
0
รับรีวิวสินค้าในประเทศจีนผ่านช่องทางต่างๆฟรี
0

รับรีวิวสินค้าในประเทศจีนผ่านช่องทางต่างๆฟรี1 รับรีวิวสินค้าในประเทศจีนผ่านช่องทางต่างๆฟรี2 รับรีวิวสินค้าในประเทศจีนผ่านช่องทางต่างๆฟรี ...

0
เครื่องหมายการค้าจำพวกที่35
0

1. การจัดการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สำหรับผู้อื่น 2. การจัดหาสัญญาซื้อขายสินค้า 3. แก้ไขปรับปรุงวัสดุการโฆษณาให้ทันสมัย 4. ขายทอดตลาด 5. ...

0
เครื่องหมายการค้าจำพวกที่5
0

กรดแกลลิคที่ใช้ในทางเภสัชกรรม กรดอะมิโนที่ใช้ในทางทางการแพทย์ กรดอะมิโนที่ใช้ในทางสัตวแพทย์ กระดาษกาวดักหนู กระดาษจับแมลงวัน กระดาษซับระดูสตรี ...

0
รายการเครื่องหมายการค้าจำพวกที่3ของประเทศไทย
0

กระดาษขัดเงา กระดาษเคลือบแป้งสำหรับทาหน้า กระดาษซับมันบนใบหน้า กระดาษทราย กระดาษทิชชู่ชนิดเปียกสำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวเด็กอ่อน ...

0
ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม
1

ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม งานวรรณกรรมคืออะไร งานวรรณกรรมคืองานที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ ...

0
ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?
1

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์? 1.ผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่มีใครจ้าง คิดเองทำเอง 2.ผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่นที่ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง ...

0
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
1

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ตามหลักกฏ หมายลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์เสมอไป เช่นอาจจะเป็นผู้ ...

0
ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่ยังมิได้โฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ ...

0
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
1

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีอยู่สองกรณีคือการได้มาโดยผลของกฎหมาย และการได้มา โดยทางนิติกรรม ...

0
การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน
1

การจัดการข้อมูลคําจํากัดความของสิทธิบัตรในกลุ่มเทคโนโลยีบล็อกเชน การวิเคราะห์นี้ทําการคัดเลือกสิทธิบัตรที่อยู่ในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนระบบบล็อก เชน ...

0
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์
1

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิเคราะห์บล๊อกเชนไปใช้ประโยชน์ รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของสิทธิบัตรด้านการเก็บ ...

0
วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน
1

วิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรใน ...

รีเซ็ตรหัสผ่าน
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0