ลิขสิทธิ์
0
ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม
1

ตัวอย่างการต่อยอดงานวรรณกรรม งานวรรณกรรมคืออะไร งานวรรณกรรมคืองานที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ ...

0
ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์?
1

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์? 1.ผู้สร้างสรรค์งานด้วยตนเอง ไม่มีใครจ้าง คิดเองทำเอง 2.ผู้ดัดแปลงงานของผู้อื่นที่ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง ...

0
สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
1

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ตามหลักกฏ หมายลิขสิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์เสมอไป เช่นอาจจะเป็นผู้ ...

0
ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1

ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่ยังมิได้โฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือ ...

0
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
1

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีอยู่สองกรณีคือการได้มาโดยผลของกฎหมาย และการได้มา โดยทางนิติกรรม ...

0
กฏหมายลิขสิทธิ์มีเพื่ออะไร
0

กฏหมายลิขสิทธิ์มีเพื่ออะไร กฏหมายลิขสิทธิ์มีเพื่อคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและศิลธรรม ซึี่งบุคคลพึงได้รับ

0
จดลิขสิทธิ์
0

จดลิขสิทธิ์ งานแบบไหนที่เข้าข่ายต้องจดลิขสิทธิ์ 1.       งานที่เราแสดงออกถึงความคิด 2.       งานที่เราริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 3.       งานที่เราทุ่มเทกำลัง ...

0
การแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์
0

อ่านการแจ้งขอทำการผลิตหรือว่าจ้างทำการผลิตซีดีของเจ้าของลิขสิทธิ์ คลิกที่นี่    

0
การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดี
0

การแจ้งขอทำการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีของโรงงานผลิตซีดีได้ที่นี่ คลิกที่นี่    

0
การคุ้มครองลิขสิทธิ์และระงับข้อพิพาทในยุคดิจิทัลข้อ1
0

การคุ้มครองลิขสิทธิ์และระงับข้อพิพาทในยุคดิจิทัลข้อ1 1. เพิ่มบทนิยามคำว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” “มาตรการทางเทคโนโลยี” และ “การหลบเลี่ยง มาตรการทางเทคโนโลยี” ...

0
การคุ้มครองลิขสิทธิ์และระงับข้อพิพาทในยุคดิจิทัล
0

การคุ้มครองลิขสิทธิ์และระงับข้อพิพาทในยุคดิจิทัล ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิด นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและก่อให้เกิดการ ...

0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องลิขสิทธิ์
0

ความตกลงTPP(Trans - Pacific Partnership: TPP)เรื่องลิขสิทธิ์ ความตกลง TPP ขยายระยะการคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้ ยาวนานขึ้นเป็นตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และอีก 70 ปี ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0