การตั้งชื่อ
0
การสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  การสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์ (Create a name) 1.การสร้างชื่อแบรนด์แบบค้นหาคำในเชิงบวก ...

0
พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของตราสินค้า Brand Element Brand Name Slogan Character+Font Logo+Colour ...

0
ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง โลโก้ สี นามบัตร บรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน ชุดพนักงาน อัธยาศัยของ ...

0
การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า องค์กรธุรกิจในปัจจุบันควรตระหนักว่า การสร้าง ออกแบบตราให้มีเอกลักษณ์(Brand Identity Design) เป็นเรื่อง ...

0
การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ...

0
ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  ขั้นตอนการสร้างชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า 1.ค้นหาคำในเชิงบวก ที่จะนำมาประยุกต์หรือผสมเข้ากับคำอื่น ให้เป็นคำใหม่ที่แตกต่าง โดยพยายามลิสต์คำที่เป็น ...

0
การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า (Defining phrase)
0

  การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า(Defining phrase) สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในทุกงานออกแบบก็คือ ข้อความที่ต้องการสื่อ หากชื่อที่ใช้นั้น ...

0
กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)
0

กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy) การออกแบบแบรนด์ เป็นขั้นตอนในการสร้างความชัดเจนให้กับแนวคิดของแบรนด์ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใน การออกแบบ ...

0
รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า
0

  รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า โลโก้แบบคลิปอาร์ต (Clip Art Logo) การนำภาพคลิปอาร์ต (clip art) หรืออิลัสเตรเตอร์ (illustrator) มาใช้ ...

0
หลักการตั้งชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

หลักการตั้งชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า 1. เป็นชื่อที่จดจำได้ และเป็นเจ้าของได้ 2. ไม่ควรเป็นชื่อทั่วไป เพราะลูกค้าอาจจำไม่ได้ ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0