การออกแบบเครื่องหมายการค้า
0
ความตกลงTPP(Trans – Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์
0

ความตกลงTPP(Trans - Pacific Partnership: TPP)เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความตกลง TPP กำ หนดให้มีการคุ้มครอง การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยให้รวมถึงการออกแบบ ...

0
การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น
0

การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น ออกแบบแบรนด์: พิจารณาปฏิกิริยาของผู้บริโภค ที่เกิดขึ้น ในทันทีทันใด โดยปราศจากการไตร่ตรอง การออกแบบผลิตภัณฑ์: ...

0
การออกแบบตราสินค้าเครื่องหมายการค้า
0

  การออกแบบตราสินค้าเครื่องหมายการค้า ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุกจุดสัมผัส มีผลต่อแบรนด์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง ...

0
พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  พื้นฐานในการสร้างแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพของตราสินค้า Brand Element Brand Name Slogan Character+Font Logo+Colour ...

0
ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  ทุกจุดสัมผัสมีผลต่อแบรนด์เครื่องหมายการค้า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านสายตาลูกค้า ทั้ง โลโก้ สี นามบัตร บรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน ชุดพนักงาน อัธยาศัยของ ...

0
การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  การออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์เครื่องหมายการค้า องค์กรธุรกิจในปัจจุบันควรตระหนักว่า การสร้าง ออกแบบตราให้มีเอกลักษณ์(Brand Identity Design) เป็นเรื่อง ...

0
การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  การออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์ สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน ...

0
สรุปขั้นตอนสำคัญในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าเชิงกายภาพ
0

  สรุปขั้นตอนสำคัญในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้าเชิงกายภาพ ค้นหาสัญลักษณ์ที่จะใช้สื่อถึงคุณประโยชน์ที่ต้องการ ใช้ดินสอร่างไอเดียที่น่าสนใจขึ้น ...

0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า
0

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีในการออกแบบแบรนด์เครื่องหมายการค้า ทุกคนคงได้รู้จักแม่สีในการออกแบบแบรนด์ทั้ง 3 สีซึ่งประกอบด้วย สีแดง เหลือง และน้ำเงิน ...

0
การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า (Defining phrase)
0

  การเขียนคำจำกัดความเครื่องหมายการค้า(Defining phrase) สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในทุกงานออกแบบก็คือ ข้อความที่ต้องการสื่อ หากชื่อที่ใช้นั้น ...

0
กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy)
0

กลยุทธ์ในการออกแบบแบรนด์ (Brand design strategy) การออกแบบแบรนด์ เป็นขั้นตอนในการสร้างความชัดเจนให้กับแนวคิดของแบรนด์ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใน การออกแบบ ...

0
รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า
0

  รูปแบบของโลโก้เครื่องหมายการค้า โลโก้แบบคลิปอาร์ต (Clip Art Logo) การนำภาพคลิปอาร์ต (clip art) หรืออิลัสเตรเตอร์ (illustrator) มาใช้ ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0