แจ้งให้แก้ไข
0
การแจ้งให้แก้ไขคำขอเครื่องหมายการค้า
0

  ผู้ขอจดทะเบียนต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ผิด  ระบุข้อความไม่ครบถ้วน  ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ฯลฯ  โดยคิดค่าธรรมเนียมคำขอละ 100 บาท ...

0
การขอแก้ไขรายการเครื่องหมายการค้าทางทะเบียน
0

  การขอแก้ไขรายการเครื่องหมายการค้าทางทะเบียน หลักการในการขอแก้ไขรายการเครื่องหมายการค้าทางทะเบียน ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0