ทรัพย์สินทางปัญญา
0
การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL
0

การเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาถอดไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ หรือ PWL เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554 ได้เดินทาง ไปพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของ สหรัฐฯ ...

0
ลิขสิทธิ์ในพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0

ด้านลิขสิทธิ์ ทรงมีผลงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์มากมาย อาทิ เพลงพระราชนิพนธ์ หนังสือต่างๆ ภาพถ่ายและภาพ วาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น ...

0
เครื่องหมายการค้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0

เครื่องหมายการค้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเครื่องหมายการค้า ไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน พระปรมาภิไธย แต่ทรงพระราชทานให้ บริษัท สุวรรณชาด จำ ...

0
พระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0

ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากมาย ผลงานส่วนหนึ่งที่ทรง จดทะเบียนหรือจดแจ้งไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหลายประเภท ดังนี้ ...

0
แผนพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
0

แผนพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของไทย แผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ ระยะ 20 ปีสู่ประเทศไทย 4.0 1. ความเป็นมา ...

0
ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
0

2.ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั่ว ๆ ไปคนไทยส่วนมากจะคุ้นเคยกับคำว่า “ลิขสิทธิ์” และจะใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยที่ถูกต้องแล้ว ...

0
ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
0

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ ...

Enable registration in settings - general
Compare items
  • รวม (0)
เปรียบเทียบ
0